Mjekësor

Sistemet e dyerve të spitalit janë një pjesë e rëndësishme e brendësisë së një spitali.Përveç pamjes, lehtësia në pastrim dhe cilësi e lartë, veçanërisht kontrolli i dyerve mjekësore është shumë i rëndësishëm.

Për shembull, shpesh është me rëndësi vendimtare që një derë spitali të mos hapet kur duhet të mbetet e mbyllur, për shembull në një dhomë karantine ose në departamentin e rrezeve X.Ose që dyert rrëshqitëse të spitalit lejohen të hapen, por vetëm nëse kjo është vërtet e nevojshme.Të tilla si për shembull një derë OR, ku ajri në dhomën OR duhet të mbetet sa më i pastër që të jetë e mundur.Dyert e tjera të spitalit duhet të hapen dhe mbyllen automatikisht, pa kërkuar asnjë veprim manual.