Kultura

Misioni i Ndërmarrjes

Le të përparojë bota dhe të ndihmojë ndërmarrjet të zhvillohen

Vizioni i Ndërmarrjes

Të përkushtuar për të krijuar një jetë më të mirë dhe për të përmirësuar mjedisin e jetesës

Vlerat thelbësore

Krijoni përfitime për shoqërinë dhe mundësi për punonjësit

Vlerat Etike

Integriteti, ndershmëria dhe konkurrenca e ndershme

Filozofia e talenteve

Virtytet dhe talentet, njerëzit i shfrytëzojnë sa më mirë talentet dhe gjërat e tyre

Koncepti i cilësisë

Produkti pasqyron nivelin, cilësia është jeta